13.07.2016

 

Głównym motorem wzrostu będzie zwiększenie światowej produkcji mięsa drobiowego, które cały czas zyskuje na popularności, w związku z rosnącym globalnym popytem na łatwo przyswajalne białko zwierzęce – informuje Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas. W 2025 r. światowa produkcja mięsa drobiowego przewidywana jest na poziomie 131,3 mln t i ma być o 19,0% wyższa niż jej średnioroczny poziom w latach 2013-2015. Za blisko 60% prognozowanego wzrostu produkcji mięsa drobiowego na świecie odpowiedzialne będą kraje rozwijające się. Przewiduje się, że bardziej dynamiczny wzrost produkcji będzie widoczny w pierwszej połowie nadchodzącej dekady, po czym może on nieznacznie wyhamować.

 

Większą dynamikę wzrostu produkcji będą wykazywać kraje rozwijające się, w których produkcja mięsa drobiowego do 2025 r. wzrośnie o blisko 22%, do przewidywanego poziomu 78,7 mln t, podczas gdy w krajach rozwiniętych wzrost ten wyniesie 15% do  52,6 mln t. Co ciekawe, w krajach rozwijających się prognozowane jest tak znaczne zwiększenie konsumpcji, że w konsekwencji konieczny będzie import z krajów rozwiniętych, w których oczekuje się nadwyżki produkcji nad spożyciem wynoszącej 3,2 mln t.

Eksperci OECD-FAO prognozują, że w 2025 r. mięso drobiowe stanie się najczęściej spożywanym gatunkiem mięsa na świecie, zastępując mięso wieprzowe. Oczekuje się, że w 2025 r. przeciętne spożycie drobiu per capita wyniesie prawie 13 kg, co będzie stanowić 36,8% konsumpcji mięsa ogółem.

 

Polska jest obecnie liderem produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę fakt dużej skali i konkurencyjności  produkcji oraz pozytywnych perspektyw rozwoju konsumpcji w krajach rozwijających się warto  inwestować w pogłębianie kontaktów handlowych z przedstawicielami tych krajów. Zgodnie z danym Eurostatu w 2015 r. wśród krajów rozwijających się głównymi importerami mięsa drobiowego z Polski były: Chiny (z Hong Kongiem) (0,82 tys. t), Benin (0,23 tys. t) i Kongo (0,15 tys. t).

 

 

 

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl