Misją Agrifirm Polska Sp. z o.o. jest tworzenie wartości dodanej dla naszych klientów poprzez wspieranie ich w osiąganiu optymalnych wyników z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a także bycie dobrym pracodawcą oraz wzrost wartości wewnętrznej Spółki. Wszystko to w kontekście społecznej odpowiedzialności i trwałości.

 

 

Celem naszych działań zgodnych z zasadami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN - EN ISO 22000:2006 oraz standardem GMP+ B1 jest przede wszystkim stworzenie dynamicznego systemu utrzymania wysokiej jakości naszych produktów oraz oparcie obsługi klienta na zasadzie trwałej i partnerskiej współpracy.

 

 

Priorytetowe znaczenie ma stworzenie i utrzymanie wizerunku firmy identyfikowanej z:

 

 • solidnością i terminowością,

   

 • wysoką jakością i stabilnością produkowanych wyrobów,

   

 • bezpieczeństwem zdrowotnym,

   

 • gotowością do ciągłego zaspokajania potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów.

   

 

Dołożymy wszelkich starań, aby jakość zdrowotna produktów nie została pogorszona w trakcie realizacji  łańcucha dostaw. Rozumiemy, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ma zasadniczy wpływ na zdrowie konsumentów i umocnienie naszej pozycji na rynku. Dlatego też, dzięki analizie zagrożeń, identyfikacji i monitorowaniu Krytycznych Punktów Kontroli oraz spełnieniu wymogów przepisów prawa, eliminujemy potencjalne i rzeczywiste zagrożenia zdrowotne.