Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

 

ProMilk CJ - dla cieląt oraz jagniąt.

Wzbogaca dawkę pokarmową cieląt i jagniąt opartą w głównej mierze na pełnym mleku lub preparatach mlekozastępczych. Paszę w małych ilościach można podawać już od 2 tyg. życia, stopniowo zwiększając ilość, w ten sposób można  ograniczać podawanie mleka bądź preparatów mlekozastępczych.

W ofercie dostępna jesy również pasza dodatkiem kukurydzy ProMilk CJ Corn.

 

Rodzaj paszy Struktura i dostępne opakowania
PROMILK CJ granulat 25kg sypka 25kg
PROMILK CJ CORN granulat 25kg -

 

 

Preparaty mlekozastępcze

 

KARMILK LEN - mieszanka przeznaczona do odpajania cieląt od 10 dnia życia.

 

KARMILK PRIMA - preparat mlekozastępczy przeznaczony dla cieląt od 3 dnia życia, czyli bezpośrednio po odpojeniu siarą, przez cały okres pojenia.

Zastosowane surowce gwarantują całkowitą substytucję mleka w żywieniu cieląt, a dodatkowo wspierają ochronę przewodu pokarmowego w pierwszych dniach życia.

 

Rodzaj paszy Struktura i dostępne opakowania
KARMILK LEN sypka 20kg
KARMILK PRIMA sypka 20kg