Prestarter WellCome

 

Prestarter o specyficznym aromacie oraz strukturze zachęcającej pisklęta do wczesnego pobierania paszy. Zawartość odpowiednich węglowodanów stymuluje produkcję enzymów trawiennych, ważnych dla optymalnego wykorzystania składników pokarmowych zawartych w paszy. Wczesne uruchomienie systemu trawiennego i zwiększenie absorbcji składników odżywczych zapobiega nadmiernym stratom pożywienia oraz przekłada się na lepszy współczynnik wykorzystania paszy.

 

Stosowanie: Krótko przed wstawieniem piskląt WellCome należy rozsypać na papier, jednorazowo w ilości 20 gram/ ptaka.

 

 

 

Linia SMART

 

Innowacyjna koncepcja żywienia brojlerów, w której zmiana fazy żywienia uzależniona jest od wagi ptaki, co umożliwia uzyskanie lepszego wyrównania stada oraz maksymalne wykorzystanie ich potencjału genetycznego. Pasze posiadają optymalny bilans energii i aminokwasów, zaspakajający potrzeby współczesnej produkcji drobiarskiej.

Tworząc linię pasz SMART skupiliśmy się na właściwej kompozycji mieszanek paszowych na pierwsze dwie fazy tuczu. Odpowiedni dobór surowców w paszy Starter i Grower I ma na celu poprawne wykształcenie żołądka mięśniowego oraz optymalny wzrost ptaków w kolejnych fazach tuczu.

 

 

Schemat żywienia:

 

 

 

Dostępność dwóch różnych programów w fazach Grower II i Finisher umożliwia elastczne dopasowanie systemu żywienia do warunków panujących na fermie oraz kondycji stada. Pasze SMART MAX sa bardziej skoncentrowane i zawierają w swoim składzie pełne ziarna pszenicy. 

 

W ofercie posiadamy również pasze z linii SMART Green - pasze pełnoporcjowe o parametrach pasz SMART jednak w swym składzie nie posiadają komponentów pochodzenia zwierzęcego.

 

 

 

Linia Elita

 

Mieszanki dla kurcząt w tuczu intensywnym są projektowane i optymalizowane w celu maksymalnego obniżenia kosztów produkcji. Pasze Elita zostały wzbogacone dodatkiem energetycznym i aminokwasami.

 

Rodzaj i terminy podawania pasz:

 

Rodzaj paszy Okres karmienia Struktura
STARTER 0 - 10 (12) dni kruszona luz
GROWER 10 - 18 dni kruszona luz
GROWER 2 19 - 30 dni granulat luz
FINISZER od 31 do końca tuczu granulat luz

 

 

 

W ofercie posiadamy również paszę Elita Finiszer II, która ma niższe parametry niż Elita Finiszer i jest zalecana na ostatnie 2 - 5 dni tuczu w celu zminimalizowania kosztów produkcji.

 

 

Poza paszami pełnoporcjowymi oferujemy dla brojlerów Koncentrat Core, koncentraty 10% i 30% workowane lub luzem oraz premiksy 2,5%.

 

 

Linia Pro Feed - Program dla dystrybutorów

 

Program BROJLER polecany jest szczególnie dla tuczu mniej intensywnego, odbywającego się w warunkach przydomowych. Jego zaletą jest niskie zużycie paszy na 1 kg przyrostu oraz krótki okres tuczu. W paszach zastosowano mieszanki mineralno-witaminowe, które w pełni bilansują poziom witamin oraz składników mineralnych.

 
Dostępne są trzy rodzaje mieszanek paszowych, które należy stosować w zależności od wieku kurcząt:
BROJLER START - dla brojlerów od poczatku tuczu do 14 dnia. Zapewnia dobry start i odpowiedni rozwój układu szkieletowego.
BROJLER WZROST - dla brojlerów od 15 do 28 dnia tuczu. Zapewnia dobre przyrosty przy niskim poborze paszy.
BROJLER FINISZ - dla brojlerów od 29 dnia tuczu do końca. Zapewnia szybkie dorastanie do wagi ubojowej. 

 

 

Rodzaj paszy Struktura i dostępne opakowania
START kruszona 25kg
WZROST granulat 25kg
FINISZ granulat 25kg