SMART

Innowacyjny program żywienia brojlerów

  • Zmiana fazy żywienia uzależniona od wagi ptaków umożliwia uzyskanie lepszego wyrównania stada oraz maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego
  • Odpowiedni dobór surowców w paszach na początkowy okres tuczu wpływa na poprawne wykształcenie żołądka mięśniowego oraz optymalny wzrost ptaków w kolejnych fazach tuczu
  • Elastyczne rozwiązania dopasowane do kondycji stada oraz warunków panujących na fermie

Program żywienia dostosowany do wagi brojlerów

Badania przeprowadzone przez specjalistów z Agrifirm Innovation Center potwierdziły, że bardziej efektywny jest program żywienia brojlerów dostosowany do ich wagi niż do wieku. Ptaki w tym samym wieku, a o różnej masie ciała charakteryzują się innym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe. Na tej tezie oparta została nowa, innowacyjna koncepcja żywienia SMART.

Optymalnie zbilansowane pasze

W koncepcji Smart zmiana fazy żywienia uzależniona jest od wagi ptaków, co umożliwia uzyskanie lepszego wyrównania stada oraz maksymalne wykorzystanie ich potencjału genetycznego. Pasze posiadają optymalny bilans energii i aminokwasów, zaspakajający potrzeby współczesnej produkcji drobiarskiej.

Koncepcja żywienia brojlerów SMART

Tworząc linie pasz SMART, skupiliśmy się na wsłaściwej kompozycji mieszanek paszowych na pierwsze dwie fazy tuczu, gdyż nieco większa inwestycja na starcie pozwala uzyskać dużo lepsze wyniki końcowe. Odpowiedni dobór surowców w paszy Starter i Grower I ma na celu poprawne wykształcenie żołądka mięśniowego oraz optymalny wzrost ptaków w kolejnych fazach tuczu.

Schemat żywienia

Dostępność dwóch różnych programów w fazach Grower II i Finisher umożliwia elastyczne dopasowanie systemu żywienia do warunków panujących na fermie oraz kondycji stada. Pasze SMART MAX są bardziej skoncentrowane i zawierają w swoim składzie pełne ziarna pszenicy.

Wartości pokarmowe pasz linii SMART

  Starter SMART Grower I SMART Grower II SMART MAX Finisher SMART MAX Grower II SMART Finisher SMART
Białko (g/kg) 220 209 194 183 191 177
Tłuszcz(g/kg) 53 54 59 71 56 57
Lizyna(g/kg) 13,5 12,6 11,7 10,9 11,5 10,4
Melatonina(g/kg) 6 5,5 5,2 4,8 5 4,5
Włókno(g/kg) 33 35 35 32 40 34
Popiół(g/kg) 58 47 44 42 44 42