Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, specjalnie dla hodowców trzody chlewnej uruchomiliśmy Piglet Program. W ramach programu oferujemy sprzedaż prosiaków pochodzących z najnowocześniejszych ferm z Holandii, Danii oraz Polski. Rolnicy, którzy zakupią prosiaki za pośrednictwem naszej firmy zobowiązują się do ich tuczu zgodnie z oferowanymi przez nas programami żywienia. Nasi Doradcy Żywieniowi przez cały okres tuczu sprawują kontrolę nad hodowlą, oferują hodowcom swoje porady oraz dzielą się najnowszą wiedzą i doświadczeniem. Oferują również pomoc w sprzedaży tuczników.

 

 

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo od naszych Przedstawicieli Handlowych…