Mieszanki paszowe uzupełniające

 

KONCENTRAT PRESTARTER CHAMPION PLUS 3% - dla prosiąt odchowanych w systemie tradycyjnym. Mieszanki na bazie koncentratu można podawać od 5 - 7 dnia życia do uzyskania masy ciała ok. 10 - 12kg. Prestarter sporządzany z koncentratu ma za zadanie bezpiecznie odsadzić prosiąta od maciory przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich przyrostów masy ciała.aaa 

 

KONCENTRAT STARTER PRESTIŻ 20% - dla prosiąt w przedziale wagowym od 10 do 20kg. Zapewnia wysoką opłacalność produkcji oraz prawidłowy wzrost i rozwój.

 

KONCENTRAT PW 20% -  dla warchlaków od 10 do 30 kg masy ciała. Nie wymaga uzupełnienia innymi komponentami. Jedynie w okresie okołoodsadzeniowym wskazane jest podanie zakwaszacza, chroniącego prosięta przed biegunką. Proponowany udział koncentratu powinien wahać się w przedziale od 20 do 25 %. 

 

KONCENTRAT PEŁEN PRESTIŻ – dla tuczników na cały okres tuczu. Zawartość koncentratu w mieszance pełnoporcjowej uzależniona jest od okresu tuczu i waha się w przedziale 15 - 10%. Zapewnia wysoką efektywność żywienia, wysoką mięsność tuszy oraz krótki okres tuczu.

 

 

KONCENTRATY 10% CHAMPION – zapewniają wysoką mięsność oraz krótki okres tuczu.

 

KONCENTRAT PW CHAMPION 10% - dla prosiąt i warchlaków od 10kg do 40kg. Mieszanka na koncentracie PW Champion pozwala dobrze odchować prosięta i prawidłowo przygotować je do tuczu.

 

KONCENTRAT KT 1 CHAMPION 10% - dla tuczników od 40 do 70kg.

 

KONCENTRAT KT 2 CHAMPION 10% - dla tuczników powyżej 70kg.

 

 

KONCENTRATY 10% - zapewniają wysoką efektywność żywienia, prawidłowy wzrost i rozwój oraz wysoką zawartość mięsa w tuszy.

 

KONCENTRAT PW 10% - dla prosiąt i warchlaków od 10kg do 40kg. Przeznaczony jest do sporządzania mieszanki Starter i Grower  na bazie własnych zbóż.

 

KONCENTRAT KT 10% - dla tuczników od 40kg do końca tuczu. 

 

 

KONCENTRAT WT 16-10% - dla tuczników od 30 do 120kg masy ciała, na cały okres tuczu. Może być stosowany jako wyłączne źródło białka, makro i mikroelementów oraz witamin, bądź też może być uzupełniany śrutą sojową lub rzepakową. Zaleca się stosować go w ilości 16% w wadze od 30 do 70kg oraz w ilości 10% w wadze powyżej 70kg do końca tuczu.

 

KONCENTRAT WT-Ż 16-10% - dla tuczników od 30 do 120 kg masy ciała, na cały okres tuczu z dużym udziałem żyta i pszenżyta. Pod warunkiem zastosowania 16 % stanowi on jedyne źródło białka, makro- i mikroelementów oraz witamin w przedziale wagowym od 30 do 70 kg masy ciała. Natomiast w wadze pow. 70 kg i zastosowaniu 10 % koncentratu można podnieść wartość mieszanki dodając śrutę sojową.


 KONCENTRAT PROLYS WT 15 – 10% - dla tuczników w przedziale wagowym od 25kg do końca tuczu.Może stanowić jedyne źródło białka, aminokwasów, minerałów i witamin. W gospodarstwach, które prowadzą tucz dwufazowy powinien być używany w ilości 1% w pierwszym okresie oraz 10% w drugim okresie tuczu.

 

KONCENTRAT BEKON - dla tuczników od 25 do 120kg masy ciała, na cały okres tuczu. Zaleca się uzupełnić go zbożami, śrutą sojową, otrębami pszennymi oraz kredą pastewną i fosforanem paszowym. Produkt ten jest określany na rynku mianem „premiksu farmerskiego” i polecany dla ferm i hodowców posiadających własne mieszalnie pasz.

 

KONCENTRAT BOCZEK 15-10% - dla tuczników od 25 do 120kg masy ciała, na cały okres tuczu. Koncentrat można stosować dwu lub trzyetapowo. W tuczu dwuetapowym stosuje się 15% koncentratu w wadze od 25 do 70kg oraz 10% w wadze od 70kg do końca tuczu. Natomiast w tuczu trzyetapowym stosuje się 15% koncentratu w wadze od 25 do 50kg, 12,5% w wadze od 50 do 80kg oraz 10% w wadze powyżej 80kg.

 

KONCENTRAT PROWIT T - dla tuczników w wadze od 30kg, na cały okres tuczu. Koncentrat stosuje się przy żywieniu na suchi do woli lub do uzupełnienia dawki pokarmowej przy żywieniu na mokro z udziałem roślin okopowych i kukurydzy. W zależności od fazy tuczu zalecany jest udział w mieszance pełnoporcjowej od 25 do 20%. 

 

KONCENTRAT PROWIT LP - dla loch we wszystkich fazach fizjologicznych. Stosuje się go z paszami gospodarskimi, których jest niezbędnym uzupełnieniem. Udział koncentratu w mieszankach pełnoporcjowych nie powinien przekraczać 25% i musi być również uzależniony od ilości prosiąt w miocie.

 

KONCENTRAT L 20% - dla loch we wszystkich fazach fizjologicznych. Stosuje się go z paszami gospodarskimi. Jest ich niezbędnym uzupełnieniem.

 

KONCENTRAT L 15/10% - ekonomiczny, uniwersalny koncentrat dla loch prośnych i karmiących.
 
 KONCENTRAT LK 10% – dla loch we wszystkich fazach fizjologicznych. Stosowanie mieszanki pełnoporcjowej przygotowanej na bazie koncentratu wspiera dobrą kondycję lochy, pomaga utrzymać wysoki poziom mleczności oraz zapewnia wysoką masę urodzeniową i odsadzeniową prosiat.

 

 

Rodzaj paszy Dostępne opakowania
KONCENTRAT PRESTARTER CHAMPION PLUS 3% worek 25 kg
KONCENTRAT STARTER PRESTIŻ 20% worek 25 kg
KONCENTRAT PW 20% worek 25 kg
KONCENTRAT PEŁEN PRESTIŻ worek 25 kg
KONCENTRAT PW CHAMPION 10% worek 25 kg
KONCENTRAT KT1 CHAMPION 10% worek 25 kg
KONCENTRAT KT2 CHAMPION 10% worek 25 kg
KONCENTRAT PW 10% worek 25 kg
KONCENTRAT KT 10% worek 25 kg
KONCENTRAT WT 16-10% worek 25 kg
KONCENTRAT WT-Ż 16-10% worek 25 kg
KONCENTRAT PROLYS WT 15-10% worek 25 kg
KONCENTRAT BEKON worek 25 kg
KONCENTRAT BOCZEK 15-10% worek 25 kg
KONCENTRAT PROWIT T worek 25 kg
KONCENTRAT PROWIT LP worek 25 kg
KONCENTRAT L 20% worek 25 kg
KONCENTRAT L 15/10% worek 25 kg
KONCENTRAT LK 10% worek 25 kg