SMART

Innowacyjny program żywienia brojlerów

  • Zmiana fazy żywienia uzależniona od wagi ptaków umożliwia uzyskanie lepszego wyrównania stada oraz maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego
  • Odpowiedni dobór surowców w paszach na początkowy okres tuczu wpływa na poprawne wykształcenie żołądka mięśniowego oraz optymalny wzrost ptaków w kolejnych fazach tuczu
  • Elastyczne rozwiązania dopasowane do kondycji stada oraz warunków panujących na fermie

 

 

Dostępność dwóch różnych programów w fazach Grower II i Finisher umożliwia elastyczne dopasowanie systemu żywienia do warunków panujących na fermie oraz kondycji stada. Pasze SMART MAX są bardziej skoncentrowane i zawierają w swoim składzie pełne ziarna pszenicy.

Nasze rozwiązania

Prestarter WellCome

WellCome to idealne rozwiązanie na pierwsze dni życia piskląt, wpływa na ich zdrowie oraz wyrównanie stada.

Elita

Program żywienia Elita dla współczesnych linii brojlerów.