Nioski jaj konsumpcyjnych

Efektywność to istotna kwestia na dzisiejszym rynku. Procent nieśności, jakość skorupek, waga jaj, zdrowie kur oraz pobór wody pitnej determinują sukces. Pomiar i analiza paremetrów zapewniają ciągłość produkcji oraz zysk.

Rynek kształtuje się ponad granicami państw. Sytuacja ta stwarza duże możliwości, ale zmusza również to zachowania czujności. Ekonomia skali nadaje nowe znaczenie w relacjach z hodowcami. To profesjonalni przedsiębiorcy, twardo stąpający po ziemi.

Wyzwania

Program Nowe Technologie wsparciem dla innowacyjnych hodowców

12 paź 2017

Innowacje to jeden z priorytetów Agrifirm!

Więcej

Nasze rozwiązania

Program Nioska

Program dla kurcząt przeznaczonych do odchowu na nioski oraz dla kur niosek jaj konsumpcyjnych.